Music

 Videos

  Photos

      Band

OWN COMPOSITIONS -  fragments

01. Wiem (STREFA 50)…………………..…....

02. Sen o Bieszczadii (STREFA 50)………..….

03. Na koρcu œwiata (STREFA 50)………….....

04. Nie  wiem czy pamiκtam (STREFA 50)…....

05. Nie chcemy za wiele (STREFA 50)…….….

06. Poranny wiatr (STREFA 50)…………….....

07. DokΉd goniκ (STREFA 50)…………….…..

08. Maszyny szalone (STREFA 50)……….…...

09. Mistrz sportu (STREFA 50)…………….….

10. Hej Ty (STREFA 50)………………….……

11. Stres (STREFA 50)………………………...

12. Bo ja Mam Teœcia (STREFA 50)…………..

13. Ostatni raz (STREFA 50)……………...…..

14. Z³ota Wis³oka (STREFA 50)…………...….

15. W korowodzie lat (STREFA 50)………......

16. JadΉ goœcie, jadΉ (STREFA 50)………....…

17. Jestem stΉd (STREFA 50)……………...….

18. Zaczarowane drzwi (STREFA 50)….…......

19. Cyt, cyt (STREFA 50)….……………….....

20. Dzwon nocy (STREFA 50)………………...

21. Lato, lato (STREFA 50)……………...…….

22. Nie tak ³atwo jest zapomnieζ (STREFA 50).

23. Po drugiej stronie okna (STREFA 50)…..…….

24. Przez miliony gwiazd (STREFA 50)..……..

25. Su³omino to raj (STREFA 50)..………...….

 

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley 

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

COVERY

01. Proud Mary (CCR)…………………………..

02. The Midnight Special (CCR)………………..

03.  Have You Ever Seen The Rain (CCR)……....

04.  Cotton Fields (CCR)………………………...

05.  Achy Breaky Heart………………………….

06.  Hey Tonight (CCR)……………………….…

07. Up Around the bend (CCR)………………....

08. Bad Moon Rising (CCR)………...…….……

09. Lodi (CCR)………………………………….

 

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley